https://www.youtube.com/watch?v=kbvcMNGpj-U

Chenh venh 1024x724 - Chênh vênh
Sheet nhạc Chênh vênh được chia sẽ một cách hoàn toàn miễn phí. Hi vọng các bạn có thể lan tỏa và truyền cảm hứng đến nhiều người khác
Tên bài hát Nhạc sĩ Ca sĩ

Chênh vênh

Lê Cát Trọng Lý Lê Cát Trọng Lý
Link download file sibelius: Phần mềm sibelius