Tran hỏi 1 tháng trước
Khuyến Nhạc Nhân viên trả lời 4 tuần trước

sheet nhạc: http://khuyennhac.net/alone-alan-walker.html