Sheet nhạc All falls down được viết dựa trên sở thích và yêu cầu của học viên khuyến nhạc, cũng như những ai đam mê âm nhạc nhưng khả năng cảm âm chưa được tốt. Sheet nhạc, hợp âm này được chia sẻ hoàn toàn miễn phí.Dù chỉ một bình luận cũng giúp cho Khuyến Nhạc có thêm động lực thực hiện những sheet nhạc khác. Cảm ơn bạn

Nghe sheet nhạc: All falls down trên youtube

Thông tin về sheet nhạc:

  • Định dạng:Sheet nhạc, Hợp Âm, Nốt và lời bài hát
  • Tên bài hát:All falls down
  • Ca sĩ:Alan Walker
  • Nhạc sĩ:

Lời bài hát:

Lyrics:
What’s the trick I wish I knew
I’m so done with thinking through
All the things I could’ve been
And I know you wonder too,
All it takes is that one look you do
and I run right back to you
u crossed the line
& it’s time to say f-u!

What’s the point in saying that
when u know how I’ll react
U think u can just take it back
but shit just don’t work like that
you’re the drug that I’m addicted to
And I want you so bad
Guess I’m stuck
with you
and that’s that

Cus when it all falls down, then whatever
When it don’t work out for the better
If we just ain’t right and it’s time to say goodbye
when it all falls down,
when it all falls down
I’ll be fine
I’ll be fine
I’ll be fine

You’re the drug that I’m addicted to
And I want you so bad
But I’ll be fine

Why we fight, I don’t know
We say what hurts the most
Oh, I try
staying cold,
But you take it personal,
All this firing shots,
and making grounder
It’s way too hard to cope
But I still
Can’t let
You go

All Falls Down,
All Falls Down,
All Falls Down,
All Falls Down.