Giáo Viên giảng dạy bộ môn Guitar

Trần Phương Quang
Phạm Quý Long

Giáo Viên giảng dạy bộ môn Ký xướng âm

Trần Phương Quang

Giáo Viên giảng dạy bộ môn Organ

Trần Phương Duy

Giáo Viên giảng dạy bộ môn Piano

Hà Thanh

Giáo Viên giảng dạy bộ môn Thanh nhạc

Hoàng Nga

 

Giáo Viên giảng dạy bộ môn Violin

Lữ

Giáo Viên giảng dạy bộ môn Viết nhạc trên máy vi tính

Trần Phương Quang

giang vien khuyen nhac

Đội ngũ giảng viên Khuyến Nhạc