Tổng hợp yêu cầu sheet nhạcDanh mục đơn: Yêu cầu sheet nhạcNắng chiều – Ns Lê Trọng Nguyễn
Bùi Hạnh Nguyên hỏi 6 tháng trước


Bài hát này khá cũ, tôi không chắc có nhiều người biết và thích để yêu cầu nhưng rồi rất mong ad sẽ viết tặng tôi sheet nhạc này