Hướng dẫn:

Các bạn điền tên bài hát + tác giả vào phần tiêu đề.

Trong phần nội dung: Chúng ta có thể copy link bài hát, hoặc link youtube và chú thích yêu cầu.
Trong phần thư mục: Chúng ta chọn yêu cầu như viết sheet nhạc, yêu cầu hợp âm, yêu cầu ký âm hoặc góp ý …

+++Lưu ý:

+ Sheet nhạc sẽ ưu tiên theo thứ tự là học viên trung tâm

+ Yêu cầu nào được nhiều bình chọn nhất sẽ được ưu tiên viết trước.

+ Sheet nhạc, Giáo trình cần thiết.